Voříškiáda O Mořského vítěze 8.8. 2015

uzávěrka a platby

příjem přihlášek ukončen

 

Výstavní poplatek:

250,- Kč za 1.psa,  200,-Kč za 2. a dalšího psa

poplatek musí být uhrazen předem na účet číslo:

670100-2203465966/6210

jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo, které máte uvedeno na přihlášce

uzávěrka přihlášek: 30.6. 2015
(nebo při naplnění limitu)

 

Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem.

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

voriskiada@vet-servis.cz

 

Voříškiáda není výdělečná, přijaté poplatky jsou použité na ceny pro účastníky a zajištění celé akce. Neúčast pejska na výstavě není důvodem pro vrácení poplatků.